Az Úrhoz költözött Nagy István gyülekezetvezető

Az Úrhoz költözött Nagy István gyülekezetvezető

74. éves korában hirtelen magához szólította Teremtő Istenünk Nagy István korábbi zápszonyi és beregszászi prédikátort, gyülekezeti vezetőt, aki egy időben a rákoscsabai baptista gyülekezet gondnoki szolgálatát is hűséggel végezte. A gyászistentiszteletre 2019. november 4-én a Pócsmegyeri Baptista Temetőben került sor. Nagy-Kasza Dániel, zápszonyi lelkipásztor kezdőimája után a Rákos-csabai Baptista Gyülekezet énekkara énekeivel emlékeztette a hallgatókat a feltámadás reménységére. Ezután Kovács Bálint pócsmegyeri baptista lelkipásztor vette át a szót, aki Nagy István életútját ismertette. László Gábor rákoscsabai lelkipásztor igehirdetésében kiemelte, hogy bár mindenki számára váratlan és szomorú testvérünk hirtelen elvesztése, de Nagy Istvánt a hazahívó szó nem érte készületlenül. A sírnál Kelédi Márton lelkipásztor Isten Igéjével vigasztalta a gyászoló gyülekezetet.

Nagy István testvérünk édesapja, Nagy Imre az elsők között volt, aki az 1930-ban elindult zápszonyi baptista gyülekezethez csatlakozott. Gyermekeit hitben nevelte, így Nagy István is döntött az Úr Jézus követése mellett. A Szovjetúnió idején rabkísérőként és kőművesként dolgozott sokat. Akik ismerték, azok arról számoltak be, hogy minden helyzetet igyekezett úgy kihasználni, hogy beszéljen a benne élő reménységről és Isten felé gyakorolt kegyelméről.

1969. november 29-én házasságot kötött Vas Piroskával, akivel 50 évig élt boldog házasságban.

1971. augusztus 18-án Munkácson, a Latorca folyóban feleségével együtt bemerítkezett, így is kifejezve, hogy az Úr Jézus Krisztusnak szánja életét és jövőjét. Házasságukat Isten 3 gyermekkel ajándékozta meg. Gyermekeik mellett 1990-ben sogórnőjének, Mártának 5 árván maradt gyermekét is magukhoz vették, és szeretettel gondoskodtak róluk.

Mivel Zápszonyban a hatóságok megakadályozták a baptista gyülekezet tevékenységét, másokkal együtt, évtizedeken keresztül Beregszászba járt be, ahol a gyülekezetben oszlopos tag lett. Testvére, Nagy Béla betegsége után, 1994-től éveken keresztül a beregszászi gyülekezet lelkipásztori szolgálatának terheit is hűségesen és készséggel hordozta. Vezető szerepe volt a zápszonyi magyar baptista közösség újjászervezésében.

1999. december 6-án a zápszonyi gyülekezet önállósodott, és Nagy Istvánék saját házában kezdték el rendszeresen szervezni az istentiszteleteket. Hamarosan imaházvásárlásra kerülhetett sor, aminek a használatbavételéhez fizikai erejével és kőművesmesteri tehetségével járult hozzá.

2007. októberétől a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet gondnoki szolgálatát vállalta el feleségével, Piroskával együtt.

2015-ben Pócsmegyerre költöztek és bekapcsolódtak a helyi baptista misszió vérkeringésébe. Fizikai és lelki munkáját mindig nagy szorgalommal végezte. Megváltó Istenünk magához vette őt, de élete és hűsége példa marad számunkra.