Bemerítés Zápszonyban • 2019

Bemerítés Zápszonyban • 2019

Öten vallották meg a bemerítésben is az Úr Jézusban való hitüket és az iránta való szeretetüket Zápszonyban. Az ünnepi istentisztelet a Beregszászi Magyar Baptista Közösséggel (Második Esély Missszió) együtt került megszervezésre, hiszen az öt főből kettő, a beregszászi gyülekezet tagjai közé csatlakozott. Az igehirdetés szolgálatát Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára végezte (Lukács 23:13-25) és Jézus és/vagy Barabbás történetén keresztül mutatott rá a személyes választás felelősségére.

A istentiszteleten a bemerítkezőknek lehetőségük adódott arra, hogy családtagjaik, meghívott barátaik előtt beszéljenek az Úr Jézusba vetett hitükről. Az örömünnepen Isten Lelke több résztvevőt meggyőzött arról, hogy nekik is tovább kell lépniük és az Úr Jézus parancsának engedelmeskedve, a bemerítésben is hitvallást kell tenniük.


Balla Gyula bizonyságtételében elmondta, hogy korábban a népegyház tagjaként, presbiterként és gondnokként töltött be vezető szerepet. Isten Igéjét olvasva és a baptista feleségének hitéletét megismerve arra a felimerésre jutott, hogy neki is engedelmeskednie kell az Úr Jézus parancsának. Bár évekig látogatta a zápszonyi baptista gyülekezet istentiszteleteit az emberek véleményétől való aggodalom csapdába ejtette.

Megértette, hogy nem az emberek tetszését kell keresnie, ezért engedett a Szentlélek vezetésének, bemerítkezett és csatlakozott a zápszonyi gyülekezethez.


Novák János szülei a Jehova Tanúi szervezethez tartoztak, ám ő fiatalkora óta istentelen, erőszakos, hirtelen haragú emberként élt. Néhány évvel ezelőtt, a 70. évhez közeledve a helyi baptista lelkipásztorral beszélgetve megengedte, hogy az, kezét a vállára téve imádkozzon érte, ami elmondása szerint, akkor nagy hatással volt rá.

Barátja, Balla Gyula hívására jött először egy, a gyülekezet által szervezett családi napra. Azóta rendszeres résztvevője a vasárnapi istentiszteleteknek Zápszonyban. Ez idő alatt Isten Lelke megszelídítette és gyökeres változást kezdett el az életében.


Orosz Dorina gyerekkorában, a gyerekfoglalkozások rendszeres résztvevőjeként került kapcsolatba a gyülekezettel. Szülei elkísérték egy-egy ünnepre a zápszonyi gyülekezetbe és hamarosan átadták az életüket az Úr Jézusnak, majd csatlakoztak a közösséghez.

A család ezután nagy nehézségeken és próbákon ment keresztül, Dorina pedig mindvégig látta, hogy Isten hogyan viszi át szüleit ezeken az időkön. Felismerte, hogy a legjobb, amit tehet, ha ő is átadja élete irányítását az Úr Jézusnak.


Jószay Viktória férje, Ödön istenkeresését kísérte figyelemmel. Együtt fedezték fel a bibliai igazságokat, miközben Isten Igéjét olvasták. Ödön 2017-ben vállata fel, hogy a bemerítésben is kifejezi hitét és kezdeményezésére házi bibliórák indultak el náluk Nagymuzsalyban, aminek következtében Viktória szívében egyre bizonyosabb lett, hogy tovább kell lépnie a szellemi életben.

A népegyháznál betöltött szolgálatáról lemondva, rendszeres látogatója lett a Beregszászi Második Esély Misszió istentiszteleteinek. Megértette, hogy le kell zárnia a múltat és új életet kell kezdeni az Úr Jézus irányításával.


Nagy Éva barátnője, Jószay Viktória hívására kezdett el járni a nagymuzsalyi bibliaórákra. Megdöbbenésére, már az első alkalommal azt vette észre, hogy érti azt, amit hall. Isten Igéje megnyílt előtte és elkezdte formálni gondolkodását.

A “Szabadság Krisztusban” bibliaórákon rájött arra, hogy Isten örömhíre őt is fel akarja szabadítani és nem kell félnie a méltatlanságától vagy alkalmatlanságától, mert a Mennyei Atya az Úr Jézus Krisztus áldozata miatt őt is elfogadja. Ennek következtében rendszeresen látogatni kezdte a beregszászi Második Esély Misszió istentiszteleteit és a Lélek vezetésére hallgatva, az Úr Jézus követésére kötelezte el magát a bemerítésben is.