Ezt látnod kell!

Ezt látnod kell!

Egy halálos betegség, egy katasztrófa, vagy valamilyen kilátástalan helyzet és máris megfordul a fejünkben, hogy “Hol van Isten?” és “Ha Isten igazán szeretne…” Tudd meg, hogy Isten szeretetének a bizonyitékát máshol kell keresnünk.

A Bibliában azt olvassuk, hogy

úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. / János evangéliuma 3:16

Az ő fia, Jézus Krisztus mondta:

… én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. / János evangéliuma 10:10

Betegségeink, vagy a szomorú események életünkben nem Isten szeretetének a hiányáról beszélnek, hanem arról, hogy valami elválaszt ettől a szeretettől. A Bibliában azt olvassuk, hogy minden ember kivétel nélkül célt tévesztett, bűnös. A bűn egy lázadó állapot, aminek a jogos ítélete és következménye Isten Ígéje szerint a halál (Róma 6:23). Isten szemében nincs kis, vagy nagy bűn, mert nincs kis vagy nagy törvényszegés, egyszerűen törvényszegés van. Bűneink elválasztanak Isten szeretetétől és a bővölködő élettől.

Isten azért küldte el az ő egyszülött fiát Jézus Krisztust, mert bűneinket emberi erővel és próbálkozással, vallásos buzgósággal és kegyességünkkel nem tudjuk félretenni az útból.

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. / Róma 5:8.

Az egyetlen megoldás bűneinkre Jézus Krisztusban van. Velünk ellentétben, ő Isten akaratát és törvényét maradéktalanul betöltötte. Isten szándéka pedig az volt, hogy azt az ítéletet, amit mi érdemeltünk bűneinkért, azt Jézus Krisztus magára vegye. Ő, a tökéletesen igaz és bűntelen halt meg helyettünk, miattunk és értünk. Számára nem a kereszthalál volt a borzalmas fájdalom, hanem a bűneink miatti ítélet elhordozása.

Amikor még bűneinkben voltunk, lázadtunk ellene és nem akartunk róla tudni, megvetettük és gyűlöltük őt, Ő mégis szeretett annyira, hogy élete árán utat készítsen számunkra Istenhez. Jézus Krisztus mondja:

Én vagyok az út, az igazság és az élet;
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. / János 14:6

A Biblia azt mondja:

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg,
hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje… / ApCsel 3:19-20

Ahhoz, hogy a tiéd legyen ez a felüdülés, le kell tenned a terhet. A bűnt nem szégyellni, vagy takargatni kell, hanem megvallani Istennek. Amikor ezt tesszed Isten ígéje biztosít arról, hogy Isten kész a megbocsátásra (1 Ján 1:9).

Látnod kell azonban, hogy a Biblia megtérésről is beszél. A megtérés azt jelenti, hogy a bűneidtől és régi eletedtől Isten felé fordulsz. Nem lehet tiéd a felüdülés és a bűnbocsánat mindaddig, ameddig ezt a döntést nem hozod meg az életedben. Ez egy személyes döntés, amit csak te hozhatsz meg.

Isten szeretné ha az ő családjának tagja lennél és így megtapasztalnád szeretetét, mint örökbefogadott gyermeke.

Akik pedig befogadták (Jézus Krisztust), azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében. / János 1:12

Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. /ApCsel 16:31

Neked kell meghozni a döntést: hiszel és megmenekülsz vagy elutasítod és elveszel. Nem ment meg a keresztség, az úrvacsora, a bérmálás, a konfirmáció, a bemerítés, a gyülekezet és semmi más, csak Jézus Krisztus egyedül. Mutasd meg hitedet először a megtérésben. Nem az a keresztyén, akit megkereszteltek, vagy keresztyén nevelést kapott, hanem aki Jézus Krisztus tanítványa.

Ne halogasd ezt a döntést meghozni. Még ma lehetőséged van arra, hogy Isten gyermekévé legyél, ez csak rajtad múlik. Jézus Krisztus él, feltámadt a halálból! Szentlelke által mindenhol jelen van és most melletted áll. Ha szeretnél beszélgetni vele és megkérni, hogy vegye el bűneidet és legyen a te személyes megváltód, mondd ek neki ezt az egyszerű imát:

„Úr Jézus, tudom, hogy vétkeztem ellened. Tudom, hogy a saját akaratomból vétkeztem, és felelős vagyok ezért. Tudom, hogy méltó vagyok a büntetésedre, és a jogos büntetés számomra a halál. Úr Jézus, elhiszem, hogy Te helyettem haltál meg. Bocsásd meg a bűneimet. Én nem tudom ezeket elfedni vagy eltávolítani magamtól, teljesen és kizárólag Tőled függök. Te vagy az egyetlen, aki meg tudsz engem menteni. Elutasítom a bűneimet, elfordulok tőlük, megtérek. Jézus, jöjj az életembe, vedd el a bűneimet, és mutasd meg, hogyan éljem az életemet igaz és Neked tetsző módon.“

Ha őszinte szívvel elmondtad ezt az imát, bizonyos lehetsz abban, hogy Isten megváltott gyermeke vagy. Ő teljesen megbocsátot neked és új életet kezdtél vele. Isten nem vádol már semmivel, mert minden tartozásod Jézus Krisztus áldozata által rendezve lett.

Ahhoz, hogy kapcsolatod Istennel fejlődjön, hogy egyre jobban megismerd őt, aki ilyen nagyon szeret téged, fontos, hogy rendszeresen időt szánj a vele való közösségre. Vegyél egy Újfordítású Bibliát és olvasd rendszeresen. Kezd először az evangéliumokkal. Imádkozz egyszerű szavakkal. Adj hálát neki és kérj tőle.

Jézus Krisztus azt ígérte, hogyha ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlnek ő is jelen lesz közöttük. Bátorítunk arra, hogy keresd fel valamelyik gyülekezetünket (vagy valamely más evangéliumi gyülekezetet), ahol az igehírdetéseken és a keresztyén közösségen keresztül hited mégjobban megerősödik. Keress olyanokat akikkel együtt tudsz imádkozni és beszélgetni Isten Ígéjéről.

Beszélj arról, mit tett Isten érted és veled! Lehet, hogy nem mindenki fog neki örülni, de lesznek olyanok, akiknek reménység, vigasztalás és bátorítás lesz az, amit mondasz.

Köszöntünk Isten családjában!