Hálaadás az elmúlt 88 évért

Hálaadás az elmúlt 88 évért

Zápszonyban a magyar baptista misszió 1930-ban kezdődött el. Az elmúlt 88 év áldásaiért és Istenünk megtartó kegyelméért adtunk hálát a zápszonyi Művelődési Házban. Örülünk, hogy az ünnepi istentiszteletre sokan bekapcsolódtak településünkről is. Az ünneplő gyülekezetet Bacskai László polgármester úr köszöntötte, majd gyülekezetünk lelkipásztora Nagy-Kasza Dániel kezdte meg imával az alkalmat. Az igehirdetés szolgálatát és a hálaadásra buzdítást, a nagybányai magyar baptista gyülekezet lelkipásztora, János Csaba végezte. Őt elkísérte a nagybányai gyülekezet kis-kórusa, akik énekeikkel dicsőítették Istenünket.

Ez a hálaadó ünnep annyiban volt különleges még gyülekezetünk számára, hogy a Kárpátaljai Második Esély Jótékonysági Alapítvány által 2018-ban létrehozott Stumpf Jenő-díjat gyülekezetünk legidősebb tagja, Nagy Béla vehette át. A díjjal az alapítvány szeretné kifejezni köszönetét mindazoknak, akik kiemelkedő módon helytálltak és előrevitték munkásságukkal a kárpátaljai magyar baptista missziót. Nagy Béla munkásságáról itt olvashatunk. A díjat László Sándor az alapítvány elnöke adta át a Nagy Béla lányának Péter Ibolyának.

Az ünnepi istentiszteleten vendégünk volt Stumpf Imre, Stumpf Jenő még elő fia Debrecenből. Meghatóan számolt be bizonyságtételében a nehézségekben és üldözésekben átélt isteni kegyelemről. A gyülekezetet igei gondolatokkal köszöntötte még Kelemen Szabolcs, az Ungvári és Kisdobronyi magyar maptista közösségek lelkipásztora.

Gyülekezetünk ezekben az időkben sokak számára jelenthet áldást és hálásak vagyunk, hogy eszközei lehetünk a mi Istenünknek. Hálával emlékeztünk meg többek között arról, hogy a közelmúltban szolgálatunk nyomán:

  • Beregszászban elindulhatott a Második Esély Misszió
  • Zápszonyban helyet adhatunk a teológiai tanulmányokat végzőknek (fakultatív módon), akik 17 településről kapcsolódtak be a tanulmányokba
  • közreműködésünkkel a Rákoscsabai Béthel Alapítvány jóvoltából 75 zápszonyi általános iskolás juthat főtt ételhez már 2016. óta
  • elkészülhet egy többfunkciós sportpálya az általános iskolások részére ugyancsak a Rákoscsabai Béthel Alapítvány jóvoltából
    iskolaidőben, hétfőtől-péntekig keresztyén napközibe foglalkozhatunk a diákokkal

Dicsekszünk Istenünk hatalmával, hogy a kicsinyt, az erőtlen, a jelentéktelent felkarolja és használja arra, hogy nevét megdicsőítse. Örülünk és hálásak vagyunk azért, hogy ezt velünk teszi!