Hálaadónap és bemerítési ünnep

Hálaadónap és bemerítési ünnep

A Szentlélek munkájának és az Úr Jézus győzelmének gyümölcseit láthattuk ezen a vasárnapon Zápszonyban. Három fiatal tanítvány életében eljött a pillanat, amikor nyilvánosan, szabad akaratukból vállalták, hogy engedelmeskednek mesterük, Jézus Krisztus parancsának abban is, hogy bemerítkeznek. Isten népét mindig megörvendezteti, amikor az Úr növeli a gyülekezetet az üdvözülők számával, mert ez bizonyítja, hogy Jézus él és használja az ő népét az elveszettek megmentésében.
Tóth Katica bizonyságtételében elmondta, hogy nem értette meg Isten szeretetét a görög katolikus istentiszteletben. Elmondása szerint három éve, amióta a gyülekezetbe jár, az ifjúsági bibliaórák segítették, hogy találkozzon Jézus Krisztussal és azzal a döntésével, hogy bemerítkezik, mellette akarja elkötelezni magát. Megértette, hogy nem a liturgia pontos betartása és a külső cselekedetek visznek közelebb Istenhez, hanem Jézus Krisztus.
Juhász Róbert és Irénke bizonyságtételében elmondta, hogy sok református gyülekezetben megfordultak már, de nem éreztek békességet szívükben egyik helyen sem. Látták a feszültséget a tanítás és a gyakorlat között és úgy ítélték meg, hogy nem helyes nekik is részt venniük ebben, végül Zápszonyba kötöttek ki és lettek előbb csendes résztvevői az istentiszteleteknek. Itt felismerték azt, hogy Jézus Krisztus az ő életüket is szeretné helyreállítani, ezért az élettársi kapcsolatot helytelennek ítélve összeházasodtak és együtt indultak tovább Jézus Krisztus követésére.

A bemerítés szolgálatát dr. László Imre IMB misszionárius és Nagy-Kasza Dániel helyi misszionárius végezte. Vendégünk volt Pardi Félix lelkipásztor Kémerről, aki a tíz leprás történetéből bátorított minket a hálaadásra. Itt volt még Kelemen Szabolcs lelkipásztor is Ungvárról, aki a vérfolyásos asszony történetéből mutatott rá arra, hogy minden erőtlenségünkben Jézus Krisztus képes segítségünkre lenni. A gyülekezet épülésére szolgált a nagybányai baptista gyülekezet kiskórusa is, akik gyönyörű énekeikkel a dicsőítés szolgálatát végezték. Nehra Bálint lelkipásztor is jelen volt és a Kárpátaljai Magyar Baptista Közösség nevében köszöntötte a nemrég Erdélyből Ungvárra költöző Kelemen Szabolcs lelkipásztort új szolgálati területén.

Hálásak vagyunk mennyei Atyánknak minden áldásáért. Köszönjük neki, hogy betölti mindazokat a szükségeket amikkel az életben vagy az ő követésében találkozunk.