Bemerítési ünnep Zápszonyban

Bemerítési ünnep Zápszonyban

Az Úr Jézus három tanítványa döntött amellett, hogy engedelmességüket a Biblia tanítása szerint a bemerítkezés által is kifejezik.

Gazdag Erzsébet korábban a református, majd a presbiteriánus közösségben kereste azt a helyet, ahol lelke megnyugodhat Isten kegyelmében. Felvételt nyert a Baptista Teológiai Akadémiára és mind a szíve, mind az elméje nyitott volt Isten vezetésére, hogy a vallásosság helyett személyes közösségre kötelezze el magát Jézus Krisztus iránt.

Orosz Gergő miután konfirmált, elvégezte a református líceumot és főiskolai tanulmányai miatt felvételizett a Baptista Teológiai Akadémiára. Eközben Isten Lelke kimunkálta benne, hogy teljesen odaszánja magát az Úr Jézus követésére.

Orbán Lajos Ödön református presbiterként az Ige mélyebb tanulmányozása közben ismert rá arra, hogy a gyermekkeresztség gyakorlata és az abból felépített vallásos gyakorlat nem Isten Igéje szerint való. Keresésében az interneten akadt rá a beregszászi Második Esély Misszióra. Isten vezetésére hallgatva a bemerítésben is követni akarta mesterét, az Úr Jézust.

Erzsébet és Gergő a zápszonyi magyar baptista közösség tagjai lettek, Ödön pedig a beregszászi Második Esély Misszióhoz csatlakozott. Hálásak vagyunk Isten jóindulatáért, hogy őket is üdvösségre vezeti Fia, az Úr Jézus Krisztus által.