Csatlakozz

Gyülekezeti összejöveteleink mindenki számára szabadon látogathatók. Örömmel és szeretettel fogadunk mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül. Tudnod kell, hogy nem kell gyülekezeti taggá válnod ahhoz, hogy eljöhess és akár rendszeresen is Isten Igéjét hallgasd közöttünk.

Mindenkit bátorítunk arra, hogy Jézus Krisztus mellett kötelezze el magát, váljon az ő tanítványává.

Mivel nem hiszünk kényszerházasságban sem, senkit sem kötelezünk arra, hogy taggá váljon a mi gyülekezetünkben, ezt teljesen szabad akaratból és önkéntesen teszi mindenki aki csatlakozik.
Tagjaink közül senkit sem kötelezünk, vagy kényszerítünk zsarolással arra, hogy egyházfenntartói járulékot fizessen, vagy a tizedét rendszeresen a gyülekezet javára fordítsa; hisszük, hogy az Ige és a Szentlélek, mindenféle manipulálás nélkül kimunkálja minden gyülekezeti tag szívében, hogy örömmel és jókedvűen adakozzon.

A gyülekezeti tagság feltételei

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt:

“Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát,
tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
Máté evangéliuma 28:18-20.

Hogyan csatlakozhatsz gyülekezeti családunkhoz? Íme:

Légy Jézus Krisztus tanítványa! Senki sem lehet Isten családjának a tagja, ha nem Jézus Krisztus tanítványa. Ezért mondjuk azt, hogy a gyülekezeti tagság egyik feltétele, hogy az ember elkötelezi magát Jézus Krisztus követésére. Az első lépés ebben a követésben a megtérés. Amikor megvallod bűneidet Istennek és bocsánatot kérsz tőle, valamint elfogadod hittel azt a tényt, hogy Jézus Krisztus érted, miattad és helyetted, vállalta a kereszthalált, hogy te kibékülhess Istennel – ebben akár mi is szívesen segítünk neked, ha bizonytalan, vagy tanácstalan vagy.

Engedelmeskedj Jézus Krisztusnak! A tanitványság feltételeit nem mi szabjuk, hanem a Mester; Jézus Krisztus mondja: “Kövess engem!”. Ezt a felszólítást tudatos és önkéntes döntés kell hogy kövesse. Ha szívedben elhatároztad, hogy követni fogod Jézus Krisztust, akkor a Biblia tanítása szerint ezt meg kell vallanod a bemerítkezéssel, más szóval keresztséggel. Ez nem egy lényegtelen vallásos cselekedet, hanem Jézus Krisztus parancsa. Sokan úgy gondolják, hogy ők ennek eleget tettek, mert gyerekkorban megkeresztelték őket. Tudnod kell, hogy egyetlen egyháznak vagy felekezetnek sincs joga és felhatalmazása arra, hogy olyan hit nélküli (hitetlen) embereket kereszteljen, akik (még) nem Jézus Krisztus tanítványai. A keresztyén ember nem a keresztségtől válik keresztyénné, hanem azért vállalja a keresztséget, mert keresztyénné lett. Tehát a keresztyén életed nem a keresztséggel kezdődik, szükséges, hogy megelőzze a te hited Jézus Krisztusban és a te megtérésed Jézus Krisztushoz. Figyeld csak a sorrendet:

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Márk evangéliuma 16:16.

Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Apostolok Cselekedetei 2:41.

Tanulj az Úr Jézustól! A normális keresztyén élet élő kapcsolatot jelent Istennel és közösséget az ő népével. Isten Igéje bátorít arra, hogy az Istennek tetsző életben jussunk még előrébb (1Thessz 4:1), erősödjünk meg a kegyelemben (2Tim 2:1), gyökerezzünk meg és épüljünk fel őbenne, erősödjünk meg a hit által, és hálaadásunk legyen egyre bőségesebb (Kolossé 2:7). Az egészséges keresztyén élet tehát növekedik, előrehalad, változik és egyre jobban hasonlít az Úr Jézushoz, a keresztyén neve is azt jelenti, hogy krisztusi, olyan, mint Krisztus; mert számunkra ő a mérce (1János 2:6). Ez az előrehaladás és változás nem valósul meg Isten Igéje, a Biblia nélkül és nélkülözhetetlen ebben Isten családjának, a gyülekezetnek a szerepe is. Hogy miért? Mert Isten családjában kaphatsz válaszokat kérdéseidre, útbaigazítást, ha valamiben összezavarodtál, helyreállítást, megerősítést, bátorítást és szeretetteljes figyelmeztetést.

Gyülekezeti tagjaink vállalják, hogy Jézus Krisztus tanítványaként, neki engedelmeskednek és tőle tanulnak. Elkötelezik magukat Krisztus és az ő népe mellett. Alárendelik magukat Isten tervének és akaratának, amit a Bibliából Isten Szelleme által ismernek fel; ugyanakkor szabadok arra is, hogy bármikor távozzanak.

 

lelkipásztor
Írta: Nagy-Kasza Dániel
lelkipásztor
HEGEDÜS MÁRTA
HEGEDÜS MÁRTA

Már az első istentisztelet után nagyon megtetszett az igehirdetés, mert mintha Isten szólt volna hozzám.

KOTA ISTVÁN
KOTA ISTVÁN

A legjobban az tetszik, hogy az alkalom végén az emberek nem rohannak el, hanem gyakorolják a közösséget.

BALLA MÁRIA
BALLA MÁRIA

Jobban értem Isten igéjét és ezt az üzenetet már át tudom adni a körülöttem levő embereknek is.

TÓTH KATICA
TÓTH KATICA

Megértettem, hogy nem a liturgia pontos betartása és a külső cselekedetek visznek közelebb Istenhez, hanem Jézus Krisztus.

NOVÁK JÁNOS
NOVÁK JÁNOS

Isten Lelke megszelidített és gyökeres változást kezdett el az életemben.

… most nektek is elmondjuk ezeket, mert azt akarjuk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Ez pedig azt jelenti, hogy mi mindannyian az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. 1János 1:3. (EFO)

ZÁPSZONY • SEVCSENKO u. 20
ZÁPSZONY • SEVCSENKO u. 20

ISTENTISZTELET • vasárnap 15:00 | NŐI BIBLIAÓRA • csütörtök 18:00 | JÁTSZÓNAP GYEREKEKNEK • szerdán 15:00

BEREGSZÁSZ • ROZSOSKERT u. 51
BEREGSZÁSZ • ROZSOSKERT u. 51

ISTENTISZTELET • vasárnap 10:00 | NŐI BIBLIAÓRA • kedd 18:00 | FÉRFI BIBLIAÓRA • péntek 18:00

NAGYMUZSALY • ÚJ ÉLET u. 34
NAGYMUZSALY • ÚJ ÉLET u. 34

HÁZI BIBLIAÓRA • szerda 18:00

EZT LÁTNOD KELL!

Egy halálos betegség, egy katasztrófa, vagy valamilyen kilátástalan helyzet és máris megfordul a fejünkben, hogy “Hol van Isten?” és “Ha Isten igazán szeretne…” Tudd meg, hogy Isten szeretetének a bizonyitékát máshol kell keresnünk.