Egyházi menedék Kárpátalján – rólunk írták

Egyházi menedék Kárpátalján – rólunk írták

Makkay József, az Erdélyi Napló munkatársa kérdezte gyülekezetünk lelkipásztorát Nagy-Kasza Dánielt (Forrás: https://erdelyinaplo.ro)


Tizenegy éve él Kárpátalján a családjával. Erdélyi származású baptista lelkészként mi késztette erre a döntésre?

2007-ben költöztünk Kárpátaljára, a Beregszász közeli Zápszonyba. Mindketten erdélyi származásúak vagyunk és most már három gyermekkel élünk itt. A 90-es években, tizenévesen voltam először Kárpátalján egy barátommal, akivel egy kis segítséget hoztunk és egy pár napig maradtunk Beregszászon. Ezekben a napokban sok emberrel tudtunk beszélgetni, meghallgattuk a panaszaikat és úgy adódott egy alkalommal, hogy egy fiatalembernek elmondtam azt a jó hírt, ami engem is megváltoztatott. Beszéltem neki Isten szeretetéről és megbocsátásáról, amit az Úr Jézus Krisztusban minden ember számára felajánl és a szemem előtt történt meg az a csoda, hogy ennek a fiatalembernek az arca örömre derült, amikor elhitte, hogy ő is új életet kezdhet. Ez az élmény olyan hatással volt rám, hogy amikor később a Magyarországi Baptista Egyház megkeresett, hogy nem költöznénk-e Kárpátaljára, úgy láttuk, hogy Isten nyitott erre ajtót nekünk, úgyhogy vállaltuk.

Az utóbbi években Kárpátaljáról sok rossz hír érkezik. Ukrajna háborúban áll, másrészt az ország területén élő kisebbségek – közöttük a magyarok – egyre nehezebb helyzetbe kerülnek kisebbségi jogaik be nem tartása miatt. Ön lelkészként hogyan éli meg ezt a helyzetet?

Mondjuk úgy, hogy mi itt turisták vagyunk Ukrajnában, de akik itt születtek, azoknak sokkal nehezebb döntéseket kell meghozniuk a gyermekeik jövőjével kapcsolatban. A legnehezebb talán a folyamatos bizonytalanság, a kérdés, hogy mi lesz az újabb intézkedés, amivel együtt kell élni, amit el kell szenvedni, vagy valamilyen módon kivédeni. Sok ezer család ebbe már beleunt és inkább új életet kezdenek valahol Magyarországon, vagy máshol. Ez az elvándorlás az utóbbi években jelentősen felerősödött. Bár mi, a gyülekezeteink méretét illetően nagyon megérezzük egy-egy család hiányát, el kellett fogadjuk, hogy nem állhatunk ennek a szomorú folyamatnak az útjába.
Igyekszünk a csalódottság helyett figyelmünket azokra fordítani, akik felé itt és most szolgálhatunk.

Amennyiben összehasonlítjuk a kárpátaljai gyülekezeteket a Kárpát-medence többi gyülekezeteivel, melyek a legszembetűnőbb hasonlóságok és különbségek?

Magyarországon és Erdélyben erőteljes baptista gyülekezetek vannak és szervezettebb a munkájuk, hiszen elég „emberanyag” áll rendelkezésükre. A többi határon túli területeket, mint a Vajdaságot (Szerbia), Felvidéket (Szlovákia), Kárpátalját (Ukrajna) kis közösségek jellemzik, akik számára sokszor nagyon nehéz megoldani önerőből egy-egy programot, vagy fejlesztést és itt jellemző, hogy a lelkipásztorok a polgári munka mellett végzik a gyülekezeti teendőiket.
A legszembetűnőbb hasonlóság, hogy a baptista gyülekezetbe nem lehet beleszületni. A gyülekezeteinkben komolyan vesszük, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, ezért pl. nem keresztelünk hitetlen, vagy még nem hívő gyermekeket, embereket. Úgy hisszük, hogy Krisztustól lesz valaki krisztusi (keresztyén), nem a keresztségtől. A legtöbb helyen a gyülekezetek szívügye, hogy felkarolja és segítse az elesetteket. Hangsúlyos a gyerekek és fiatalok felé végzett szolgálat és figyelemreméltó az ének-zene szeretete.

A baptista egyház magyar nyelvterületen a nagyközönség számára szeretetszolgálatáról híres, más felekezetűek közül is sokan csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Kárpátalján kiken tudnak segíteni?

A Baptista Szeretetszolgálat Kárpátalján leginkább a roma közösségeket segíti. Orvoscsoportokat vagy élelmiszersegélyeket küldenek, amit a helyi munkatársaik koordinálnak. Ezen kívül más baptista gyülekezetek által működtetett alapítványok is igyekeznek bekapcsolódni a segítségnyújtásba. Zápszonyban a Rákoscsabai Béthel Alapítvány finanszírozásával készült el nemrég több, mint 3 millió forint értékben egy iskolai sportpálya. Ugyanitt 2016. óta havi 100 000 forinttal járulnak hozzá az iskolai étkeztetéshez, ami legalább napi 70 adag főtt ételt jelent iskolaidőben. A legnehezebb időkben több településen is élelmiszercsomagokkal, vagy tűzifával tudtunk segíteni több száz családon, amit sokszor magyarországi és erdélyi baptista gyülekezetek finanszíroztak.
Fontosnak láttuk, hogy létrehozzuk a Kárpátaljai Második Esély Jótékonysági Alapítványt, amivel azokat a kis közösségeket próbáljuk segíteni, akik értékes és közösségteremtő munkát végeznek, ugyanakkor a nagy segélyezési kampányok figyelmén kívül esnek. Ebben az évben játékcsomagokat osztottunk szét öt olyan helyre, ahol vállalták, hogy magyar nyelven gyerektábort szerveznek a nyár folyamán. Laptoppal és hangerősítővel segítettünk egy óvodának, gyermektápszerekkel segítettük több településen a védőnői szolgálatot és még sorolhatnám.

Milyen a kapcsolatuk a történelmi magyar egyházakkal? Mennyire működik az ökumené?

A reformáció emlékévében voltak látványos események, amelyeken kifejezte mindenki a másik megbecsülését, de nem igazán jellemző az együttműködés vagy az ökumené. Vannak ú.n. nagyegyházak és kisegyházak tetszik, vagy nem tetszik sokszor óriási különbségekkel, lehetőségekkel és hatással. Mi elsősorban nem azzal a céllal jöttünk, hogy a baptista vallást népszerűsítsük, vagy baptistává tegyük az embereket. Hiszem azt, amit a Biblia mond erről: „Egyedül az Úr Jézus az, aki megmentheti az embert!” (ApCsel 4:12) Úgy hiszem, hogy egy felekezet, vagy inkább gyülekezet nem a nevétől, hanem az Úr Jézus Krisztus jelenlététől és munkájától válik keresztyénné (krisztusivá).

Hogyan telik az ön gyülekezetében egy szokványos hét? Milyen foglalkozásaik vannak?

A háború helyett a férfiak tízezrei a külföldi munkába való menekülést választotta. Édesanyák maradtak egyedül a gyereknevelés és a háztartás vezetésének terheivel. Az itt maradt, sokszor nagy terheket viselők felé továbbra is van feladatunk, tehát igyekszünk olyan szolgálatokat végezni, amik segítik, vagy valamilyen módon tehermentesítik a családokat. Gyülekezetünkben iskolaidőben napközi foglalkozást tartunk az általános iskolások számára, szerdánként játszónapot, alkalmanként zene vagy angol nyelv oktatással is foglalkozunk. Hetente vannak női bibliaórák, amik nemcsak az őszinte beszélgetésekről szólnak, hanem a vigasztalásról, a bátorításról és az együttérzésről is. Ezen kívül népszerű a varrni tudók és kreatív asszonyok között a foltvarrás (patchwork) programunk is.

Mivel két helyen is felújítunk és építkezünk, napközben Zápszonyban vagy Beregszászon dolgozunk az imatermeken. Ez elég sok energiát és figyelmet felemészt. Délután és esténként valamelyik településen kapcsolódunk be a fent említett szolgálatokba.

A lelki gondozás mennyire fontos az emberek számára? Keresik-e önt hívei ügyes-bajos dolgaikkal, lelki problémáikkal?

Ebben az egész munkában nem egyedül vagyok. Mondhatnám, hogy a feleségem Lona végzi a nagyobb és nehezebb részét. Jelentős a nők és a gyermekek felé végzett szolgálatunk így ebben ő igyekszik helytállni és a felmerülő kérdésekkel foglalkozni. Istennek hála, hogy már van helyi segítségünk és sokszor az ügyes-bajos dolgok megoldódnak nélkülünk.

Ismer-e olyan magyarokat, akik önhöz hasonlóan Kárpátaljára telepedtek, hogy az ottani közösséggel építsenek maguknak jövőt?

Jelenleg nem igazán jellemző, hogy itt telepednének le és itt terveznék a jövőt a nem kárpátaljai magyarok, hacsak nincs valamilyen nyomós érvük, mint pl. a házasság. Míg régebben volt rá több példa, ma már egyre ritkább, hogy az ilyen családok hosszútávon Kárpátalján tervezik a jövőjüket.

A személyes ismeretségünkben van egy úgyszintén erdélyi származású házaspár, Kelemen Szabolcs és Krisztina, akik már hat éve nagy odaadással és áldozattal végeznek Ungváron és Kisdobronyban lelkipásztori szolgálatot. Dr László Imre és felesége Klára nemrég ugyan visszaköltöztek az Egyesült Államokba, de kilenc évig éltek itt és a sokrétű szolgálatuk mellett leginkább a magyar anyanyelvű romák között fáradoztak.