Gyermekbemutatás

Hisszük, hogy a gyermek Isten különleges ajándéka egy család számára (127. Zsoltár 3.). Az ajándékot nem kötelező, de illik megköszönni. A gyermekbemutatás alkalmával ezt tesszük. Isten népe, gyülekezete ilyenkor hálás szívvel áll meg ajándékozó Istene előtt és fejezi ki köszönetét neki az új életért. Lényegtelen, hogy a gyermek hány hetes vagy hónapos, ha szülőként úgy érzed, hogy fontos neked Isten áldása gyermeked számára, szeretnél hálát adni, vagy szeretnéd kérni Isten tanácsát és segítségét a gyermeknevelésben akkor gyere és imádkozunk veled együtt.

A Biblia nem tanítja, hogy kötelező szertartás lenne a gyermekbemutatás a gyülekezet életében. Ezért senki sem vétkezik azzal, ha ezt nem teszi. Egyes egyházak úgy vélik, hogy a keresztséggel befolyásolni tudják a gyermekek jövőjét (üdvösségét). Sem a (gyermek)keresztség, sem a gyermekbemutatás nem képes arra, hogy üdvösséget adjon, vagy bűnöket töröljön el.

Mert nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban! (Apostolok Cselekedetei 4:12)

Ez az üdvösség pedig nem vallásos szertartásokkal, babonás hiedelmekkel vagy valaki – szülő, nagyszülő, keresztszülő – hite által érhető el, hanem az Úr Jézusba és munkájába való személyes bizalom által.

 

lelkipásztor
Írta: Nagy-Kasza Dániel
lelkipásztor

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János evangéliuma 3:16)